MAKRAZOL

Tərkibi:

Azitromisin dihidrat 200 mq/5 ml  

Farmakoterapevtik qrupu:

Makrolid qrupu antibiotik 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

   Makrazol geniş təsir spektrli antibakterial preparatdır. Azitromisin ribosomlarda 50S subvahid ilə birləşir, peptidtranslokazanı inhibə edir və zülal sintezini tormozlayır, bakteriya hüceyrəsinin inkişafını və çoxalmasını ləngidir, yüksək qatılıqda bakterisid təsir də göstərir.

   Geniş təsir spektrinə malikdir, həm qram (+) Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, streptokokk qrupu C, F, G, Streptococcus viridans, həm eritromisinə davamlı, həm də qram (-) Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis mikroorqanizmlərə, anaeroblara (Bacteroides bivius, Peptostreptococcus spp., Peptococcus, Clostridium perfringens), xlamidiya (Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae), mikobakteriyalar (Mycobacteria avium complex), mikoplazma (Mycoplasma pneumoniae), ureaplazma (Ureaplasma urealyticum), spiroxetlərə (Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi) qarşı yüksək həssaslıq göstərir.

    Turş mühitə davamlıdır, lipofildir, peroral qəbulu zamanı MBT tərəfindən tez sorulur. Daxilə 500 mq birdəfəlik qəbulundan sonra biomənimsənilməsi 37%, C max (0,4 mq/l) 2-3 saatdan sonra çatır, zülallarla birləşməsi 7-50% və T1/2=68 saat təşkil edir. Plazmada stabil səviyyəsinə 5-7 gündən sonra çatır. HEB-i asanlıqla keçir və toxumalara nüfuz edir. Faqositlərlə, polimorfnüvəli leykositlər və makrofaqlarla infeksiya mənbəyinə daşınır, burada bakteriyanın iştirakı ilə azad olur. 

   Hüceyrə membranından keçir (hüceyrədaxili törədicilərin törətdiyi xəstəliklərdə effektlidir). Toxumalarda və hüceyrələrdə qatılıq plazmaya nisbətən 10-50 dəfə artıqdır, ancaq sağlam toxumaya nisbətən infeksiya ocağında 24-34% çoxdur.  Postantibiotik effekti son qəbulundan sonra 5-7 gün saxlanılır. Qidanın qəbulu dərman formasından asılı olaraq farmakokinetikanı dəyişdirir: suspenziya-C max 46% artır, tablet-C max 31% artır. Qaraciyərdə demetilləşərək öz aktivliyini itirir, 50% ödlə və 6% sidiklə dəyişilməmiş şəkildə xaric olunur.

   

 İstifadəsinə göstərişlər:

  • Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri
  • Lor-orqanların iltihabi xəstəlikləri
  • Sidik-cinsiyyət sisteminin iltihabi xəstəlikləri
  • Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları
  • Helicobacter pylori mikroorqanizminin törətdiyi

mədə və 12-barmaq bağırsağın iltihabi xəstəlikləri

 

Əks göstərişlər:

makrolidlərə qarşı hiperhəssaslıq, qaraciyər və böyrəyin ağır xəstəlikləri, 6 aya qədər uşaqlar 

 

İstifadə qaydası və dozalanma:  

Preparat gündə 1 dəfə yeməkdən 1 saat əvvəl və ya 2 saat sonra daxilə qəbul olunur. Uşaqlar üçün sutkalıq doza 10 mq/ml olmaqla 3 günlük kurs müalicə təyin olunur və ya 1-ci gün sutkalıq doza 10 mq/ml, qalan 4 gün ərzində hər gün 5 mq/ml olmaqla 5 günlük təyin oluna bilər. 

 

Uşağın çəkisi, kq

3 günlük müalicə

15-24 kq

5 ml (200 mq)

25-34 kq

7,5 ml (300 mq)

35-44 kq

10 ml (400 mq)

>45 kq

500-1000 mq

(böyüklər üçün doza)

 

 

Buraxılış forması:  Flakon 100 ml suspenziya hazırlamaq üçün toz

İstehsalçı: Rumıniya, Rompharm