ENCİFER

Tərkibi: 5ml-d də:

Dəmir (III) hidroksid saxaroza kompleksi 2000 mq

(100 mq elementar dəmirə ekvivalentdir)

 

Farmakoterapevtik qrupu:

Antianemik, Fe preparatları

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Farmakodinamika:

Enciferin aktiv maddəsi dəmir-saxaroza mərkəzdə çoxnüvəli Fe (III)-hidroksid və ətrafında çoxlu sayda qeyri-kovalent rabitə ilə birləşmiş saxaroza molekullarından ibarətdir. Kompleks stabil quruluşa və orta molekul kütləsinə (43kDa) malikdir. Polisiklik Fe nüvəsinin quruluşu fizioloji olaraq ferritin zülalının mərkəzi hissəsinə analojidir. Kompleksin funksiyası orqanizmdə fizioloji olaraq dəmirin depolaşmasına və transportunun tənzimlənməsinə əsaslanır. Encifer orqanizmə yeridildikdə ilk növbədə qaraciyər, dalaq və sümük iliyində retikuloendotelial sistemi tənzimləyir, daha sonra hemoqlobin, mioqlobin və digər Fe saxlayan fermentlərin sintezində istifadə olunur və ya ferritin şəklində qaraciyərdə toplanır.

Farmakokinetika:

Encifer orta molekul kütləsinə malik olduğu üçün böyrəklərdən eliminasiyasını çətinləşdirir. 100 mq Fe qəbulundan 4 saat sonra böyrəklərdən cəmi 5%-i eliminasiya olunur. Saxarozanın böyrəklərdən xaric olması qəbul olunan dozanın 75%-i qədərdir.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

Müxtəlif etiologiyalı dəmirdefisitli anemiyalar:

 • Dəmirin qısa müddətdə bərpasına ehtiyac olduqda
 • Peroral dəmir preparatlarının qəbulunun mümkünsüzlüyü və  effektsizliyi
 • MBT-nın müxtəlif  iltihabi xəstəlikləri
 • Bağırsaqların cərrahi əməliyyatından əvvəl və sonra
 • Xroniki böyrək xəstəlikləri
 • Hamiləlik zamanı
 • Kimyəvi terapiyadan sonra

 

Əks göstərişlər:

 • Preparatın tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq
 • Dəmir defisitindən asılı olmayan anemiyalar
 • Dəmir yüklənməsi əlamətləri (hemosideroz, hemoxromatoz) və ya onun utilizasiya proseslərinin pozğunluqları
 • Hamiləliyin I trimestri

 

İstifadə qaydası və dozalanma:

Preparat yalnız venadaxilinə şırnaq və ya damcı üsulu ilə, həmçinin dializ sisteminin venoz sahəsinə  yeridilir.

Venadaxilinə damcı üsulu ilə: Enciferi 0,9%-li natrium xlorid məhlulunda 1:20 nisbətində həll etmək lazımdır. Alınmış məhlul aşğıdakı qayda ilə yeridilir: 100 mq Fe-15 dəq, 200 mq Fe-30 dəq ərzində, 300 mq Fe-1,5 saat, 400 mq Fe-2,5 saat, 500 mq Fe-3,5 saat. Maksimal birdəfəlik doza 7 mq Fe/kq-dır, preparatın ümumi dozasından asılı olmayaraq 3,5 saat ərzində yeridilməlidir.  

Venadaxilinə şırnaq üsulu ilə: 5 ml (1 ampul) Encifer (100 mq Fe) 5 dəq ərzində tədricən vurulur. Preparatın maksimal dozanı 2 ampul (10 ml) aşmamalıdır.

Standart dozalanma:

Böyüklər və yaşlılar: 5-10 ml Encifer (100-200 mq) hemoqlobinin səviyyəsindən asılı olaraq həftədə 1-3 dəfə.  

Uşaqlar: 3 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsi məhdudlaşdırılır. 3 yaşdan böyük uşaqlarda 0,15 ml (3 mq Fe)/kq hemoqlobinin səviyyəsindən asılı olaraq həftədə 1-3 dəfə.  

Preparatın dozalanması fərdi aparılır.

Müalicə üçün Encifer preparatının ümumi həcmi

 

Bədən kütləsi, kq

Müalicə üçün Encifer preparatının kumulyativ terapevtik dozası

Hb 60 q/l

Hb 75 q/l

Hb 90 q/l

Hb 105 q/l

mq Fe

ml

mq Fe

ml

mq Fe

ml

mq Fe

ml

5

160

8

140

7

120

6

100

5

10

320

16

280

14

240

12

220

11

15

480

24

420

21

380

19

320

16

20

640

32

560

28

500

25

420

21

25

800

40

700

35

620

31

520

26

30

960

48

840

42

740

37

640

32

35

1260

63

1140

57

1000

50

880

44

40

1360

68

1220

61

1080

54

940

47

45

1480

74

1320

66

1140

57

980

49

50

1580

79

1400

70

1220

61

1040

52

55

1680

84

1500

75

1300

65

1100

55

60

1800

90

1580

79

1360

68

1140

57

65

1900

95

1680

84

1440

72

1200

60

70

2020

101

1760

88

1500

75

1260

63

75

2120

106

1860

93

1580

79

1320

66

80

2220

111

1940

97

1660

83

1360

68

85

2340

117

2040

102

1720

86

1420

71

90

2440

122

2120

106

1800

90

1480

74

 

Əlavə təsirləri:

Başgicəllənmə, baş ağrısı, paresteziyalar, taxikardiya, hipotenziya, istilik hissiyatı, periferik ödemlər, bronxospazm, diareya, dadın təhrif olunması, ürəkbulanma, qusma, eritema, qaşınma, səpgi, piqmentasiyanın pozulması, çox tərləmə, artralgiya, oynaqlarda ödemlər, mialgiya.

 

Buraxılış forması:

Ampul 5m №5